Polskie Parafie we Francji, działajace w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w swojej strukturze duszpasterskiej, posiadają aktywne Rady Duszpasterskie. Złożone są one z osób świeckich, wybieranych przez całą wspólnotę parafialną, Ich głównym zadaniem jest pomagać duszpasterzowi w prowadzeniu działalności parafii w zakresie liturgiczno-katechetycznym i organizacyjnym.

Polska Parafia w Tuluzie posiada już od kilku lat swoją Radę duszpasterską. Ostatnie wybory z maja 2012 roku ustanowiły nastepujacy jej skład (wg uzyskanej ilości głosów):

 1. Pani Krystyna SMATI                                                                               tel. 05 62 30 05 19; kom. 06 20 09 35 87; e-mail: christine.smati@sfr.fr
 2. Pan Bogdan BINKOWSKI                                                                       tel. 09 53 28 45 77; e-mail: binkowskiboguslaw@yahoo.fr
 3. Pani Danuta SZUBERLA                                                                              tel. 05 61 74 94 82; e-mail: danutaszuberla@voila.fr
 4. Pan Jacek SYPNIEWSKI                                                                          tel. 05 61 24 43 92; kom. 06 65 43 99 65; e-mail:mntsypniewski@gmail.com
 5. Pani Zyta GRUDNIK                                                                                  tel. 05 61 13 40 18; e-mail: zytagrudnik@yahoo.fr
 6. Pani Marta MIRECKA
 7. Pan Andrzej BRONK
 8. Pan Grzegorz KOPRZENIAK
 • Delegatem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Tuluzie została Pani Krystyna SMATI.

Zadaniem delegata jest reprezentować Radę Parafialną na ogólnokrajowych spotkaniach ORD, czyli Ogólno-francuskiej Rady Duszpasterskiej. Jej spotkania odbywaja sie dwa razy w roku, i zrzeszają delegatów wszystkich polonijnych ośrodków duszpasterskich we Francji.

Duszpasterska Rada Parafialna w Tuluzie, działa w ramach nastepujących sekcji tematycznych:

 • liturgicznej (przygotowanie liturgii, śpiewu i muzyki)
 • edukacyjnej (katecheza dla dzieci i dla dorosłych)
 • Informacyjnej (wspólpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami)
 • gospodarczo-budowlanej (prace budowlane i remontowe)
 • charytatywno-prawnej (pomoc Polakom znajdującym się w trudnej sytuacji)
 • do kontaktów z podmiotami administracji państwowej (merostwa, ambasady, itd.)

Zaiteresowanych tą problematyką, zapraszamy do zapoznania się ze statutami Polonijnych Rad Duszpasterskich, klikając na poniższy link - statuty ROD