MODLITWY Z OKAZJI MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ

(Każdego 10-tego dnia miesiaca w Tuluzie)


Boże,

któryś Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,

racz dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną,

odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem,

Twojej czci i chwały.

 Natchnij mądrością,

 jej rządców i przedstawicieli,

 karnością i męstwem jej obrońców,

 zgodą i sumiennością

 w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.

 Daj jej kapłanów,

 pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.

 Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.

 Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść,

 wszelką osobistą czy zbiorową pychę,

 samolubstwo i chciwość,

 karmiącą się kosztem dobra publicznego.

 Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej,

 wychowują młodzież,

 zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy,

 a chroniąc od zepsucia.

 Niech ogarnia wszystkich duch,

 poświęcenia się i ofiarności,

 względem Polski, Ojczyzny naszej,

 duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.

 Jak jeden Bóg,

 Tak jedna wiara, nadzieja i miłość,

 niech krzepi nasze serca!

 Amen.

 

***

 

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość

ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym,

 mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

***

 

Boże Ojcze nasz i wszystkich ludzi!

Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności.

Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości,

rozpalaj wzajemną bratnią miłość ,

wykorzeniaj zgubne nałogi.

Pomoc Twoja, Boże,

niech będzie zawsze z nami,

abyśmy czyniąc sobie nawzajem ziemię ojczystą poddaną,

nie zapomnieli o ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą  

ludzkością.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

Amen.