Pielgrzymki w Roku Wiary

  1. Idąc za sugestiami Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatów: Polski i Francji, PMK w program duszpasterski na „Rok Wiary" wpisała „Pielgrzymki Wiary".]
  2. Pielgrzymka do Ziemi Świętej (12-22.04.2013) ma komplet 54 osób nie tylko z Regionu Paryskiego ale także z terenu całej Francji, m.in. z Nicei, Montpellier, La Calonne Ricouart, Perpignan, Lille i z Grenoble.
  3. 138 Pielgrzymka Polonijna do Lourdes (08-12.05.2013) pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Lechowicza. Hasło; „Lourdes Bramą Wiary". W tym samym czasie będzie miało miejsce także 5 Europeksjie Spotkanie Młodzieży Polonijnej. Zarówno młodzież jak i starsi włączą się w program Kościoła we Francji wypracowany w ramach „Diakonia 2013". Naszym pragniemiem jest, aby z każdego Dekanatu przybył do Lourdes przynajmniej jeden autokar. Dobry przykład daje nam Dekanat Północny.
  4. Pielgrzymka Wiary do Rzymu (17-23.06.2013). Pielgrzymka jest pomyślana, żeby na­szą wiarę oprzeć na Opoce - na Św. Piotrze, zwłaszcza, że będzie już nowo wybrany Papież. Zależy nam szczególnie na tym, żeby w tej „Pielgrzymce Wiary" wzięli udział Członkowie Rad Duszpasterskich, bo jest to ważny aspekt formacji duchowej i apostol­skiej dla naszych najbliższych współpracowników. Czy potrafimy pójść za przykładem PMK w Niemczech, która na „Pielgrzymkę do Rzymu" na otwarcie Roku Wiary potra­fiła zmobilizować ponad 1000 uczestników! Proponujemy dwie wersje organizacyjne na te same daty:

          4.1   Wersja Centralna - zapisy, podróż, logistyka i kierownictwo Pielgrzymki    

                 w   PMK w Paryżu.

           4.2  Wersja Lokalna - zapisy, podróż, logistyka i kierownictwo Pielgrzymki w

                  poszcze­gólnych Polskich Ośrodkach Duszpasterskich oraz wspólne 

                  spotkanie, audiencje i celebracje w Rzymie.

        5.   Pielgrzymka Polonijnych Duszpasterzy do Rzymu (18-21.11.2013).

              Biskup Wie­sław Lechowicz zaprasza do udziału w tej Pielgrzymce Roku      

              Wiary polonijnych dusz­pasterzy z całego świata! Ze względów

              logistycznych PMK jest proszona o dostarczenie lity polskich księży z

              Francji. Chodzi o rezerwacje hoteli, posiłków, autokarów itp. Termin 

              zgłasznaw PMK do Wielkanocy, czyli do 31-go marca 2013.

         6.  Pielgrzymka do Częstochowy (21-26.082013). Możliwe są dwie wersje

              obecności PMK wu Matki Bożej w Częstochowie w Roku Wiary.

              6.1  Wersja wyjazdu wspólnego z Paryża w środę 21-go sierpnia i powrotu 

                     do Paryża we worek 27-go sierpnia 2013. Wtedy program może być

                     poszerzony o Kraków i Wieli­czkę.

              6.2  Wersja przyjazdu prywatnego do Częstcohowy na week-end 25-26

                     sierpnia 2013 (np. w ramach urlopu w Polsce) tylko na Uroczystość

                     Matki Bożej Częstochowskiej

         7.  Pielgrzymka do Fatimy (09-14.102013). Wyjazd z Paryża i powrót do

              Paryża. Na tę Pielgrzymę w Roku Wiary zgłosiło się już kilkananście osób.

         8.  Światowe Dni Młodzieży. PMK zrezygnowała z wyjazdu do Światowe Dni

              Młodzieży do Rio de Janeiro ze względu na wygórowane koszta podróży i

              udziału w tych ŚDM. Naszej młodzieży nie stać na wydatek 2400.00 euros

              na trzy tygodniowy wyjazd do Bra­zylii. Postanowiliśmy odesłać ew.

              Polonijnych kandydatów do diecezji francuskich. Nb. Koszta udziału w ŚDM

              z Polski są wyższe niż z Francji! Możemy to zrekompensować przez akcent

              na udział młodzieży w naszych regionalnych pielgrzymkach polonijnych.

zobacz więcej